EHBO Dorst

Welkom op de site van EHBO Dorst.

Vereniging voor E.H.B.O. Dorst

Oprichting en start.

Op 18 mei 1948 vond de oprichtingsvergadering plaats waarbij het bestuur van de nieuwe vereniging werd gekozen.
Rechten en plichten zouden nog met de leden worden besproken en er werd tevens besloten dat er in het najaar van 1948 een begin zou worden gemaakt met een cursus.
47 cursisten zijn destijds gestart om zich in het werk van naastenliefde te bekwamen, en uiteindelijk zijn er in juni 1949 23 kandidaten geslaagd. Een mooi resultaat voor een eerste cursus en daarmee de start van onze vereniging, die als E.H.B.O.-Vereniging Bij Ongelukken Paraat te Dorst de boeken in gaat.

Doel van de vereniging.

Bevordering van datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke en geestelijke hulp bij ongevallen.

Nu, vele jaren verder, bouwen we voort op de basis die in 1948 is gelegd en proberen we als vereniging een ondersteuning te bieden aan de evenementen en festiviteiten die in Dorst plaatsvinden.
Onze leden zijn dusdanig getraind om tevens bij ongevallen in individuele situaties een adequate eerste hulp te verlenen.

Privacy (AVG).

De EHBO vereniging Dorst heeft een privacy reglement opgesteld in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)per 25 mei 2018, dit reglement is in de algemene ledenvergadering van 21 juni 2018 goedgekeurd en vastgesteld.

Informatie EHBO basiscursus

Data:
Zaterdag 16 en 23 februari, 16 en 23 maart 2019
Locatie:
Dorpshuis de Klip, Pastoor den Rondenstraat 5 te Dorst.
Tijden:
Inloop vanaf 08.30 uur, aanvang les 09.00 uur tot ca. 15.00 uur. Met tussendoor een korte lunchpauze.
Prijs:
€ 195,00 p.p.
Inclusief koffie en thee, lunch, cursusboek van het Oranje Kruis 27e druk, examenkosten en aanmelding bij de Nationale Bond EHBO, insigne, één jaar lidmaatschap bij de vereniging met de mogelijkheid 9 à 10 herhalingslessen te volgen.
Leeftijd
Minimaal 16 jaar.

De lessen worden gegeven door Dhr. J. Tonnet geheel volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis, hij wordt hierbij ondersteund door gediplomeerde lotussen. De morgen van de cursus staat in het teken van de theorie en ’s-middags kunnen de vaardigheden in de praktijk geoefend worden. Daar waar nodig kan, in overleg met de instructeur, meer aandacht worden geschonken aan onderdelen die in het cursusboek staan en deel uitmaken van het examen en die u graag extra zou willen oefenen. Apart van de cursusdagen dient u zelf ook aandacht te besteden aan de theorie met behulp van het cursusboek.

Reanimatie met bediening AED, verbandleer en ook EHBO aan kinderen zijn allemaal onderdelen van de cursus. Na het behalen van het diploma bent u een volleerd EHBO-er en bezit u de kennis om adequaat eerste hulp te verlenen.

Het examen zal worden afgenomen door examinatoren van het Oranje Kruis op zaterdagmiddag 23 maart, na het examen hoort u diezelfde middag of u geslaagd bent. Bent u geslaagd, dan is uw diploma 2 jaar geldig. Herhalingslessen en oefeningen blijven wel nodig om uw diploma na die 2 jaar te kunnen verlengen, dit kunnen wij als vereniging voor u verzorgen.

Verschillende zorgverzekeringen bieden een vergoeding of gedeeltelijke vergoeding voor een EHBO-cursus, u kunt dit nakijken op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus

Voor de betaling van het cursusgeld ontvangt u van ons voorafgaande aan de cursus een factuur. U kunt het cursusgeld, in overleg met ons, eventueel gespreid betalen.

Hopelijk hebben wij u alle informatie kunnen geven, mocht u nog iets willen weten dan mag u ons altijd benaderen, dit kan via email ehbodorst@hotmail.com of telefonisch 06-22585519 bij Marion Tensen.

Bent u er al zeker van en wilt u zich inschrijven voor deze cursus, download dan hier een inschrijfformulier.

Voorzitter/Secretaris

Marion Tensen
Cypressenstraat 16
4849 AP Dorst
06-22585519

Penningmeester

Armand Dijkers
Olmenstraat 24
4849 AE Dorst
06-38197552

Bestuurslid

Bianca Tonnet
 
   
 

Bestuurslid

Willem Kunenborg
 
   
 

Evenementen

Oefenavonden

Datum Onderwerp
28-02-2019
28-03-2019
25-04-2019
23-05-2019Onder voorbehoud ivm avond 4-daagse
27-06-2019

AED's in Dorst

Op onderstaande kaart is aangegeven waar in Dorst de AED's te vinden zijn, klik op een AED-logo voor het precieze adres.