EHBO Dorst

Welkom op de site van EHBO Dorst.

Vereniging voor E.H.B.O. Dorst

Oprichting en start.

Op 18 mei 1948 vond de oprichtingsvergadering plaats waarbij het bestuur van de nieuwe vereniging werd gekozen.
Rechten en plichten zouden nog met de leden worden besproken en er werd tevens besloten dat er in het najaar van 1948 een begin zou worden gemaakt met een cursus.
47 cursisten zijn destijds gestart om zich in het werk van naastenliefde te bekwamen, en uiteindelijk zijn er in juni 1949 23 kandidaten geslaagd. Een mooi resultaat voor een eerste cursus en daarmee de start van onze vereniging, die als E.H.B.O.-Vereniging Bij Ongelukken Paraat te Dorst de boeken in gaat.

Doel van de vereniging.

Bevordering van datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke en geestelijke hulp bij ongevallen.

Nu, vele jaren verder, bouwen we voort op de basis die in 1948 is gelegd en proberen we als vereniging een ondersteuning te bieden aan de evenementen en festiviteiten die in Dorst plaatsvinden.
Onze leden zijn dusdanig getraind om tevens bij ongevallen in individuele situaties een adequate eerste hulp te verlenen.

Privacy (AVG).

De EHBO vereniging Dorst heeft een privacy reglement opgesteld in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)per 25 mei 2018, dit reglement is in de algemene ledenvergadering van 21 juni 2018 goedgekeurd en vastgesteld.

Informatie EHBO basiscursus

Resultaat examen basiscursus EHBO d.d. 23 maart 2019

Vijf geslaagde kandidaten. We feliciteren Conny, Wies, Linda, Kevin en Jurgen met het behalen van hun diploma.

Op dit moment zijn er geen cursussen gepland. Mocht u belangstelling hebben in een EHBO basiscursus of een cursus reanimatie met bediening AED neem dan contact met ons op via email.

Voorzitter/Secretaris

Marion Tensen
Cypressenstraat 16
4849 AP Dorst
06-22585519

Penningmeester

Armand Dijkers
Pastinaak 5
4849 CS Dorst
06-38197552

Bestuurslid

Franco Buissink
 
   
 

Bestuurslid

Willem Kunenborg
 
   
 

Evenementen

Oefenavonden

Datum Onderwerp
29-10-2020Reanimatie groep 2
26-11-2020
17-12-2020
28-01-2021
25-02-2021
25-03-2021
29-04-2021
27-05-2021

AED's in Dorst

Op onderstaande kaart is aangegeven waar in Dorst de AED's te vinden zijn, klik op een AED-logo voor het precieze adres.