EHBO Dorst

Welkom op de site van EHBO Dorst.

Vereniging voor E.H.B.O. Dorst

Oprichting en start.

Op 18 mei 1948 vond de oprichtingsvergadering plaats waarbij het bestuur van de nieuwe vereniging werd gekozen.
Rechten en plichten zouden nog met de leden worden besproken en er werd tevens besloten dat er in het najaar van 1948 een begin zou worden gemaakt met een cursus.
47 cursisten zijn destijds gestart om zich in het werk van naastenliefde te bekwamen, en uiteindelijk zijn er in juni 1949 23 kandidaten geslaagd. Een mooi resultaat voor een eerste cursus en daarmee de start van onze vereniging, die als E.H.B.O.-Vereniging Bij Ongelukken Paraat te Dorst de boeken in gaat.

Doel van de vereniging.

Bevordering van datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke en geestelijke hulp bij ongevallen.

Nu, vele jaren verder, bouwen we voort op de basis die in 1948 is gelegd en proberen we als vereniging een ondersteuning te bieden aan de evenementen en festiviteiten die in Dorst plaatsvinden.
Onze leden zijn dusdanig getraind om tevens bij ongevallen in individuele situaties een adequate eerste hulp te verlenen.

Overkoepelende organisaties.

Als vereniging zijn we aangesloten bij de nationale bond EHBO en het Oranje Kruis.

Vrijwilligersgroep van het jaar.

Onze vereniging is dit jaar, tijdens de Midzomernachtfeesten, gekozen tot Vrijwilligersgroep van het jaar. De daarbij behorende prijs (een sculptuur ontworpen en gemaakt door Anneke Heerkens) en oorkonde werden na de Ronde van de Bokkenwei aan ons uitgereikt. We zijn heel blij met de waardering, die uit het toekennen van de prijs blijkt!

Privacy (AVG).

De EHBO vereniging Dorst heeft een privacy reglement opgesteld in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)per 25 mei 2018, dit reglement is in de algemene ledenvergadering van 21 juni 2018 goedgekeurd en vastgesteld.

Informatie EHBO basiscursus

Resultaat examen basiscursus EHBO d.d. 23 maart 2019

Vijf geslaagde kandidaten. We feliciteren Conny, Wies, Linda, Kevin en Jurgen met het behalen van hun diploma.

Op dit moment zijn er geen cursussen gepland. Mocht u belangstelling hebben in een EHBO basiscursus of een cursus reanimatie met bediening AED neem dan contact met ons op via email.

Voorzitter/Secretaris

Marion Tensen
Cypressenstraat 16
4849 AP Dorst
06-22585519

Penningmeester

Armand Dijkers
Pastinaak 5
4849 CS Dorst
06-38197552

Bestuurslid

Franco Buissink
 
   
 

Bestuurslid

Willem Kunenborg
 
   
 

Evenementen

Oefenavonden

Datum Onderwerp
28-10-2021
04-11-2021Cursus reanimatie en AED voor niet-leden 1e avond 19.30-22.00 uur
11-11-2021Cursus reanimatie en AED voor niet-leden 2e avond 19.30-22.00 uur
18-11-2021Reanimatie, groep 1, achternaam beginnend met A t/m K.
25-11-2021Reanimatie, groep 2, achternaam beginnend met L t/m Z.
16-12-2021
27-01-2022
24-02-2022
31-03-2022
28-04-2022
19-05-2022
30-06-2022

AED's in Dorst

Op onderstaande kaart is aangegeven waar in Dorst de AED's te vinden zijn, klik op een AED-logo voor het precieze adres.